ASTROBİYOLOJİ KONFERANSI

        ODTÜ Astrobiyoloji Konferansı 
  İlk konferansını 18 Kasım 2017 tarihinde gerçek
leştiren ve aynı zamanda Türkiye’de düzenlenen ilk astrobiyoloji konferansı özelliğini taşıyan ODTÜ Astrobiyoloji Konferansı, ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ BİYOGEN) ve ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu (ODTÜ AAT) ile ortaklaşa olarak her senenin kasım ayında düzenlenmektedir.

        Bu konferansın gerçekleşmesinin amaçlarından bazıları; ülkemizde astrobiyoloji konusunda yeter bilgiye sahip olmayan genç ve yetişkin kimseleri astrobiyoloji alanında bilinçlendirmek, bu alanın ülkemizde gerekli önemin sağlanması için farkındalık oluşturmak, astrobiyoloji alanında ülkemizde menşeili çalışmaları arttırmak, bu alanda ilerlemek isteyen öğrenciler için farkındalık oluşturmaktır.

       

        Astrobiyoloji, disiplinler arası bir bilim olup kısacası, evren ile canlıların yaşamı arasındaki ilişkiyi inceler (Cool Cosmos, 2019). Bunu yaparken de dünyadan elde ettiğimiz bilgileri kullanır.  Bu nedenle, astrobiyoloji, biyoloji ve astronominin yanı sıra, jeoloji, astrofizik gibi alanları da içinde barındırır. Astrobiyoloji çalışmalarından birkaçı ise şunlardır; Marsta bulunan su, Marsa gönderilen araçlar, Venüs’de keşfedilen fosfin gazı.

        İlk konferanslarda daha çok ülkemizdeki astrobiyoloji alanında veya astrobiyoloji alanıyla ilintili bölümlerde çalışan akademisyenler konuşmacı olarak yer almıştır. 4. Konferansın yapılacağı 2020 senesinde, pandemi koşullarından dolayı konferans, online yapılmıştır. Bu konferansta, konuşmacılar daha çok yurtdışı odaklı olup “Astrobiyolojiyi her bakımdan incelemeli” görüşüyle beraber, başka bölümlerden de akademisyenler konuşmacı olmuştur. Bu bölümlerden bazıları, astrobiyoloji etiğini incelemek için felsefe, Venüs’de keşfedilen fosfini incelemek için kimya, olası bir dünya dışı yaşam etkileşimi sırasında iletişimi konuşması için filolojidir.

        Kasım 2021’de, 5.si düzenlenecek olan konferans, ileriki senelerde de devam etmesi ve amaçlarını yerine getirmesini bekliyoruz. Astrobiyoloji Konferansının tarihlerini detaylı takip edebilmek için ODTÜ BİYOGEN ve ODTÜ AAT topluluklarının sosyal medya hesaplarını takipte kalın.